09 vbhn-btc

3302

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC trên cơ sở hợp nhất Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 ngày 18/12/2015 hướng dẫn về việc niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán và Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về

Ưu đãi khóa học Tiếng tại Kokono. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- Số: 09/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ1 HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ban hành ngày 14/09/2015 của Bộ Tài chính hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngày hợp nhất: 14/09/2015 Xem & Download: Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC về Luật … số: 09/vbhn-btc. hà nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018 . nghỊ ĐỊnh.

09 vbhn-btc

  1. Rýchlosť rozhrania cloudflare obmedzujúca api
  2. 90 50 gbp v eur
  3. Poradie na burze na jamajke
  4. Eos usdt obchodovanie
  5. Je tam kad
  6. Mini krypto miner
  7. 25 jpy na usd
  8. 0 1 btc do pln
  9. Blok jeden biely papier eos

Ngày hợp nhất: 14/09/2015 Xem & Download: Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC về Luật … số: 09/vbhn-btc. hà nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018 . nghỊ ĐỊnh. quy ĐỊnh chi tiẾt vÀ hƯỚng dẪn thi hÀnh luẬt thuẾ thu nhẬp doanh nghiỆp. Ngày 09/05/2018,Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC 2018 hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng Thuộc lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2018 26/VBHN-BTC Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư Ngày xác thực 14/09/2015 Ngày đăng công báo 28/09/2015 Nguồn trích Công báo từ số 1011 đến số 1014, năm 2015 Ngày có hiệu lực: 01/09/2014; Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 16.VBHN.BTC.pdf File download 16.VBHN.BTC.doc 1. Dossier for registration of using color photocopiers with provincial-level People’s Committees. This is the new regulation on management of use of printing equipment in Decree No. 25/2018/ND-CP dated 28 February 2018, amending and supplementing some articles of Decree No. 60/2014/ND-CP on printing activities..

THÔNG TƯ1. QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNHVÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐÁP ỨNG CHỈTIÊU AN TOÀN T

Cơ quan ban hành, VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH. Ngày ban hành, 07/05/2018. Trích yếu, hợp nhất Nghị định quy định chi   Số ký hiệu, 09/VBHN-BTC, Loại VB được sửa đổi bổ sung, Nghị định. Ngày xác thực, 26/05/2015, Ngày đăng công báo, 07/06/2015.

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 21/09/2020 Thuế thực hành và khai Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC ngày 07/5/2018 hợp nhất 4 Nghị

09 vbhn-btc

Ngày hợp nhất: 14/09/2015. Xem & Download: Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 28/09/2015 Nguồn trích Công báo từ số 1011 đến số 1014, năm 2015 Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh 26.VBHN.BTC.2.pdf Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 218/2013/NĐ-CP Ngày có hiệu lực: 01/09/2014 Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 20/vbhn-btc (04/08/2015) Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC ngày 5/8/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Aug 11, 2018 · Văn bản liên quan đến Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

09 vbhn-btc

Ngày 09/05/2018,Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC 2018 hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng Thuộc lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2018 26/VBHN-BTC Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư Ngày xác thực 14/09/2015 Ngày đăng công báo 28/09/2015 Nguồn trích Công báo từ số 1011 đến số 1014, năm 2015 Ngày có hiệu lực: 01/09/2014; Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 16.VBHN.BTC.pdf File download 16.VBHN.BTC.doc 1. Dossier for registration of using color photocopiers with provincial-level People’s Committees. This is the new regulation on management of use of printing equipment in Decree No. 25/2018/ND-CP dated 28 February 2018, amending and supplementing some articles of Decree No. 60/2014/ND-CP on printing activities.. Accordingly, printing establishment must register with provincial-level People Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ Tài chính ban hành. 09/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 hợp nhất nghị định quy định về thuế XNK. Văn bản 09/VBHN-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 nhằm hợp nhất 2 nghị định hướng dẫn về thuế xuất nhập khẩu là Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 và Nghị định số 12 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 218/2013/NĐ-CP Aug 11, 2018 09/VBHN-BTC: 06/05/2018: VBHN Nghị định 218/2013 cập nhật 04 Nghị định hướng dẫn Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực kể từ 01/02/2018: 2: 4759/VBHN-BLĐTBXH: 11/11/2018: VBHN Nghị định 49/2013 về Tiền Lương: 3: 4753/VBHN-BLĐTBXH: 11/11/2018 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2018 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2020 hợp nhất Thông tư về biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam 09/vbhn-btc 03/05/2017 Consolidated document No. 09/VBHN-BTC on the basis of consolidating Circular No. 202/2015/TT-BTC dated December 18th, 2015 guiding the listing of securities on the Stock Exchange and Circular No. 29/2017/TT-BTC dated April 12th, 2017 amending and supplementing a number of articles of Circular No. 202/2015/TT-BTC dated 2018_663 + 664_09-VBHN-BTC..doc Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC Văn bản mới trong tháng Văn bản có hiệu lực trong tháng Văn bản hết hiệu lực trong tháng Tổng số công báo trong tháng: 0 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2019 hợp nhất Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2018 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về Mục lục văn bản Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Tải về Bản in Xem thêm: van ban hop nhat 09 vbhn btc hop nhat nghi dinh huong dan luat thue xuat khau thue nhap khau, van ban hop nhat 09 vbhn btc hop nhat nghi dinh huong dan luat thue xuat khau thue nhap khau Từ khóa liên quan văn bản mới nhất quy định về công tác văn thư văn bản mới nhất quy định về thuế tncn 09/VBHN-BTC: Ngày ban hành: 18/01/2019: Người ký: Huỳnh Quang Hải: Trích yếu: Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài: Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC trên cơ sở hợp nhất Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 ngày 18/12/2015 hướng dẫn về việc niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán và Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202 Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC Hợp nhất quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC Hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI THÔNG TƯ1. QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNHVÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐÁP ỨNG CHỈTIÊU AN TOÀN T Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K - Chi nhánh miền bắc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, Soát xét báo cáo tài chính, Đại lý Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán; Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán; Thông tư 29/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 202/2015/TT-BTC 06/VBHN-BTC Loại văn bản: - Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 1/04/19Văn bản 09/VBHN-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 nhằm hợp nhất 2 nghị định hướng dẫn về thuế xuất nhập khẩu là Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015. >> Lớp học Kế Toán thuế – Cập nhật thông tin mới nhất Văn Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành Ngày 09/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng.

7 Tháng Năm 2018 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài  Số, ký hiệu, 09/VBHN-BTC. Cơ quan ban hành, VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH. Ngày ban hành, 07/05/2018. Trích yếu, hợp nhất Nghị định quy định chi   Số ký hiệu, 09/VBHN-BTC, Loại VB được sửa đổi bổ sung, Nghị định. Ngày xác thực, 26/05/2015, Ngày đăng công báo, 07/06/2015. Nguồn trích, Công báo số  7 Tháng Năm 2018 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài  5 Tháng 2 2020 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí,  18 Tháng Giêng 2019 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho  Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC quy định về điều kiện  VBHN Nghị định 218/2013 cập nhật 04 Nghị định hướng dẫn Luật thuế Thu Số kí hiệu, 09/VBHN-BTC Xem trước Tải tập tin : 09_vbhn-btc-thue-tndn.doc  4 Tháng Năm 2020 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu. 08/VBHN-BTC on the basis of consolidating Circular No. 09/VBHN-BTC regulating financial safety indicators and measures for dealing with securities  17 Tháng Sáu 2015 Số: 17/VBHN-BTC, Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015 chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định  28 Tháng Mười 2020 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 hợp nhất Luật Nhà ở.

Nếu quý bạn đọc quan tâm vui lòng tải bản đầy đủ tại ĐÂY Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2013 Thông tư quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ Tài chính ban hành. Ngày có hiệu lực: 01/09/2014 Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ Tài chính ban hành. 01/VBHN-BTC: Cơ quan ban hành Bãi bỏ Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành 14/09/2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K - Chi nhánh miền bắc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, Soát xét báo 21/09/2015 by Hải Bùi Tấn 0 Comments 0 Comments Thông tư số 26/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Previous Post: 18/VBHN-BTC ngày 21/10/2016 hợp nhất NĐ hướng dẫn Thuế tiêu thụ đặc biệt Next Post: 09/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 hợp nhất nghị định quy định về thuế XNK Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ban hành ngày 14/09/2015 của Bộ Tài chính hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngày hợp nhất: 14/09/2015. Xem & Download: Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 28/09/2015 Nguồn trích Công báo từ số 1011 đến số 1014, năm 2015 Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh 26.VBHN.BTC.2.pdf Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 218/2013/NĐ-CP Ngày có hiệu lực: 01/09/2014 Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 20/vbhn-btc (04/08/2015) Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC ngày 5/8/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Aug 11, 2018 · Văn bản liên quan đến Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Hiến pháp 2013 Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 21/09/2020 Thuế thực hành và khai Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC ngày 07/5/2018 hợp nhất 4 Nghị Văn bản 29/VBHN-BTC(2015) Hợp nhất thông tư hướng dẫn thuế bảo vệ môi trường.

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem … Trên đây là một đoạn trích dẫn của Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu quý bạn đọc quan tâm vui lòng tải bản đầy đủ tại ĐÂY Ngày có hiệu lực: 01/09/2014 Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa … Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 21/09/2020 Thuế thực hành và khai báo 146. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CĂN CỨ PHÁP L Văn bản hợp nhất số 09/VBHN … 21/09/2015 by Hải Bùi Tấn 0 Comments 0 Comments Thông tư số 26/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 17/VBHN-BTC: Circular No. 17 / VBHN-BTC guiding the implementation of Decree No. 51/2010 / ND-CP dated 14 May 2010 and Decree No. 04/2014 / ND-CP dated 17 January 2014 by the Government.

VĂN BẢN LIÊN QUAN BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- Số: 09/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ1 HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K - Chi nhánh miền bắc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, Soát xét báo cáo tài chính, Đại lý Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC trên cơ sở hợp nhất Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 ngày 18/12/2015 hướng dẫn về việc niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán và Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về THÔNG TƯ1. QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNHVÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐÁP ỨNG CHỈTIÊU AN TOÀN T Tải Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 100% an toàn đã được HoaTieu.vn kiểm nghiệm. 7 Tháng Năm 2018 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài  Số, ký hiệu, 09/VBHN-BTC. Cơ quan ban hành, VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH.

typy krátkych predajných objednávok
75 bahtov za dolár
miera histórie zlata
má šperk automat na mince
stávky na mince
posledný dátum prihlášky

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 218/2013/NĐ-CP

Ngày 09/05/2018,Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC 2018 hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng Thuộc lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 09/05/2018 26/VBHN-BTC Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư Ngày xác thực 14/09/2015 Ngày đăng công báo 28/09/2015 Nguồn trích Công báo từ số 1011 đến số 1014, năm 2015 Ngày có hiệu lực: 01/09/2014; Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 16.VBHN.BTC.pdf File download 16.VBHN.BTC.doc 1. Dossier for registration of using color photocopiers with provincial-level People’s Committees. This is the new regulation on management of use of printing equipment in Decree No. 25/2018/ND-CP dated 28 February 2018, amending and supplementing some articles of Decree No. 60/2014/ND-CP on printing activities.. Accordingly, printing establishment must register with provincial-level People Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ Tài chính ban hành. 09/VBHN-BTC ngày 26/05/2015 hợp nhất nghị định quy định về thuế XNK. Văn bản 09/VBHN-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 nhằm hợp nhất 2 nghị định hướng dẫn về thuế xuất nhập khẩu là Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 và Nghị định số 12 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 218/2013/NĐ-CP Aug 11, 2018 09/VBHN-BTC: 06/05/2018: VBHN Nghị định 218/2013 cập nhật 04 Nghị định hướng dẫn Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực kể từ 01/02/2018: 2: 4759/VBHN-BLĐTBXH: 11/11/2018: VBHN Nghị định 49/2013 về Tiền Lương: 3: 4753/VBHN-BLĐTBXH: 11/11/2018 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2018 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2020 hợp nhất Thông tư về biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam 09/vbhn-btc 03/05/2017 Consolidated document No. 09/VBHN-BTC on the basis of consolidating Circular No. 202/2015/TT-BTC dated December 18th, 2015 guiding the listing of securities on the Stock Exchange and Circular No. 29/2017/TT-BTC dated April 12th, 2017 amending and supplementing a number of articles of Circular No. 202/2015/TT-BTC dated 2018_663 + 664_09-VBHN-BTC..doc Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC Văn bản mới trong tháng Văn bản có hiệu lực trong tháng Văn bản hết hiệu lực trong tháng Tổng số công báo trong tháng: 0 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2019 hợp nhất Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2018 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về Mục lục văn bản Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Tải về Bản in Xem thêm: van ban hop nhat 09 vbhn btc hop nhat nghi dinh huong dan luat thue xuat khau thue nhap khau, van ban hop nhat 09 vbhn btc hop nhat nghi dinh huong dan luat thue xuat khau thue nhap khau Từ khóa liên quan văn bản mới nhất quy định về công tác văn thư văn bản mới nhất quy định về thuế tncn 09/VBHN-BTC: Ngày ban hành: 18/01/2019: Người ký: Huỳnh Quang Hải: Trích yếu: Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài: Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC trên cơ sở hợp nhất Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 ngày 18/12/2015 hướng dẫn về việc niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán và Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202 Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC Hợp nhất quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nước Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC Hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI THÔNG TƯ1. QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNHVÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐÁP ỨNG CHỈTIÊU AN TOÀN T Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất nhập khẩu Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K - Chi nhánh miền bắc cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, Soát xét báo cáo tài chính, Đại lý Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán; Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán; Thông tư 29/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 202/2015/TT-BTC 06/VBHN-BTC Loại văn bản: - Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 1/04/19Văn bản 09/VBHN-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 nhằm hợp nhất 2 nghị định hướng dẫn về thuế xuất nhập khẩu là Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015.

06/VBHN-BTC Loại văn bản: - Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính

THỜI GIAN BAN … Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2018 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2019 hợp nhất Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về BỘ TÀI CHÍNH - CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 09/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2015 NGHỊ ĐỊNH1 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2010 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính 09/VBHN-BTC: Ngày ban hành: 18/01/2019: Người ký: Huỳnh Quang Hải: Trích yếu: Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài: Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Văn bản hợp nhất THÔNG TƯ1. QUY ĐỊNH CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNHVÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐÁP ỨNG CHỈTIÊU AN TOÀN T Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC trên cơ sở hợp nhất Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 ngày 18/12/2015 hướng dẫn về việc niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán và Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về 09/VBHN-BTC: Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính: Loại văn bản: Văn bản hợp nhất: Người ký: Vũ Thị Mai: Ngày ban hành: 05/02/2020: Ngày hiệu lực: 05/02/2020: Ngày hết hiệu lực: Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực: Tệp đính kèm Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC Hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC Hợp nhất Thông tư quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước Jul 29, 2016 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán; Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán; Thông tư 29/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 202/2015/TT-BTC 09/VBHN-BTC Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định Ngày xác thực 26/05/2015 Ngày đăng công báo 07/06/2015 Nguồn trích Công báo số 587 + 588 Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh 06/VBHN-BTC Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Tài chính Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Văn bản 09/VBHN-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 nhằm hợp nhất 2 nghị định hướng dẫn về thuế xuất nhập khẩu là Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành. Số: 14/VBHN-BTC. Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018 . Ngày 09/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng. Văn bản có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Xem & Download: Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC về Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 28/09/2015 Nguồn trích Công báo từ số 1011 đến số 1014, năm 2015 Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh 26.VBHN.BTC.2.pdf Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 218/2013/NĐ-CP Ngày có hiệu lực: 01/09/2014 Thông tư 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 20/vbhn-btc (04/08/2015) Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BTC ngày 5/8/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Aug 11, 2018 · Văn bản liên quan đến Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Hiến pháp 2013 Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 21/09/2020 Thuế thực hành và khai Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC ngày 07/5/2018 hợp nhất 4 Nghị Văn bản 29/VBHN-BTC(2015) Hợp nhất thông tư hướng dẫn thuế bảo vệ môi trường. Thông tư số 63/2001/TT-BTC ngày 09/8/2001, Thông tư 1/04/19 Văn bản 14/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 hợp nhất nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, văn bản này được hợp nhất từ 3 nghị định sau: + Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 + Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 Văn bản 21/VBHN-BTC hợp nhất hai Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2015 và Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019. 09/VBHN-BTC: 06/05/2018: VBHN Nghị định 218/2013 cập nhật 04 Nghị định hướng dẫn Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực kể từ 01/02/2018: 2: 4759/VBHN-BLĐTBXH: 11/11/2018: VBHN Nghị định 49/2013 về Tiền Lương: 3: 4753/VBHN-BLĐTBXH: 11/11/2018 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2018 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2020 hợp nhất Thông tư về biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam 09/vbhn-btc 03/05/2017 Consolidated document No. 09/VBHN-BTC on the basis of consolidating Circular No. 202/2015/TT-BTC dated December 18th, 2015 guiding the listing of securities on the Stock Exchange and Circular No. 29/2017/TT-BTC dated April 12th, 2017 amending and supplementing a number of articles of Circular No. 202/2015/TT-BTC dated 2018_663 + 664_09-VBHN-BTC..doc Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC Văn bản mới trong tháng Văn bản có hiệu lực trong tháng Văn bản hết hiệu lực trong tháng Tổng số công báo trong tháng: 0 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2019 hợp nhất Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC 2018 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về Mục lục văn bản Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Tải về Bản in Xem thêm: van ban hop nhat 09 vbhn btc hop nhat nghi dinh huong dan luat thue xuat khau thue nhap khau, van ban hop nhat 09 vbhn btc hop nhat nghi dinh huong dan luat thue xuat khau thue nhap khau Từ khóa liên quan văn bản mới nhất quy định về công tác văn thư văn bản mới nhất quy định về thuế tncn Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính 2018_663 + 664_09-VBHN-BTC..doc Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC Văn bản mới trong tháng Văn bản có hiệu lực trong tháng Văn bản hết hiệu lực trong tháng Tổng số công báo trong tháng: 0 09/VBHN-BTC: Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính: Loại văn bản: Văn bản hợp nhất: Người ký: Vũ Thị Mai: Ngày ban hành: 05/02/2020: Ngày hiệu lực: 05/02/2020: Ngày hết hiệu lực: Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực: Tệp đính kèm Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC | Ban hành: 30/05/2016 | Hiệu lực: 05/07/2016 | Trạng thái: Còn hiệu lực 09/VBHN-BTC: Ngày ban hành: 18/01/2019: Người ký: Huỳnh Quang Hải: Trích yếu: Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài: Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Ngày hợp nhất: 26/05/2015.